หลักสูตรการศึกษา นอกโรงเรียน
โรงเรียนแสงทองอีเลคโทรนิคส์ร่วม กับกรมการศึกษานอกโรงเรียน จัด การศึกษานอกโรงเรียน ระดับประ กาศนียบัตรวิชาชีพ (กศน. ปวช.) ประ เภทวิชาข่างอุตสาหกรรม สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โรงเรียนแสงทองอีเลคโทรนิคส์
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพ
มหานคร

 


โรงเรียนแสงทองอีเลคโทรนิคส์      3131/6-8 ปากซอยสุขุมวิท 101/2 ถนนสุขุมวิท  แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
โทร. 094-826-5392, 0-2399-4693, 0-2398-7306   Fax : 0-2398-7306
www.sangthong.com  e-mail : sangthong_bangna@yahoo.com