>>:: สมัครเรียน
- กำหนดเปิดสอน
- ระเบียบการ
- หลักสูตร/อัตราค่าเรียน
- จองที่เรียน


สิทธิพิเศษ
สมัครเรียนทุกหลักสูตรชำระครั้งเดียว
ด้วยเงินสดได้รับส่วนลด 10 %หลักสูตรการศึกษา นอกโรงเรียน
โรงเรียนแสงทองอีเลคโทรนิคส์ร่วม กับกรมการศึกษานอกโรงเรียนจัด การศึกษานอกโรงเรียน ระดับประ กาศนียบัตรวิชาชีพ (กศน. ปวช.) ประ เภทวิชาข่างอุตสาหกรรม สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โรงเรียนแสงทองอีเลคโทรนิคส์
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพ
มหานคร

 

โรงเรียนแสงทองอีเลคโทรนิคส์      3131/6-8 ปากซอยสุขุมวิท 101/2 ถนนสุขุมวิท  แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
โทร. 094-826-5392, 0-2399-4693, 0-2398-7306   Fax : 0-2398-7306
www.sangthong.com  e-mail : sangthong_bangna@yahoo.com