รวมภาพบรรยากาศการอบรม

-- กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ
มอบสัญลักษณ์สถานประกอบการดีเด่น


-- อบรมเทคนิคการตรวจซ่อม
โทรทัศน์สี SAMSUNG

-- อบรมเทคนิคการทดสอบมาตรฐาน
ของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ


-- อบรมเทคนิคการตรวจซ่อม
โทรทัศน์สี PANASONIC

-- อบรมเทคนิคการตรวจซ่อม
เครื่องเล่น MP3 ให้กับบริษัท SOKEN


-- อบรมเทคนิคการตรวจซ่อม
โทรทัศน์สี THONSON


--
อบรมเทคนิคการตรวจซ่อม
โทรทัศน์ส SONY


--อบรมเทคนิคการตรวจซ่อม
โทรทัศน์ส DISTARี


 
   
   
   
 

โรงเรียนแสงทองอีเลคโทรนิคส์      3131/6-8 ปากซอยสุขุมวิท 101/2 ถนนสุขุมวิท  แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
โทร.  094-826-5392, 0-2399-4693, 0-2398-7306 Fax : 0-2398-7306
www.sangthong.com  e-mail : sangthong_bangna@yahoo.com