หลักสูตรที่เปิดสอน

 

หลักสูตรช่างอิเล็กทรอนิกส์
(ซ่อมบอร์ด คอนโทรลเลอร์)
เข้าเรียนได้ทุกระดับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

   
หลักสูตรช่างเครื่องไฟฟ้าขนาดเล็ก
(เตารีดไอน้ำหม้อต้ม,หม้อหุงข้าว
พัดลม ไมโครเวฟ
)
เข้าเรียนได้ทุกระดับ
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
หลักสูตรโทรทัศน์สีดิจิตอล
(TV,LED,LCD,Plasma TV)
ต้องมีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานมาก่อนรายละเอียดเพิ่มเติม
 
หลักสูตรช่างแอร์
เข้าเรียนได้ทุกระดับ
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
หลักสูตร ตู้เย็น-ตู้แช่
ต้องมีความรู้ด้านเครื่องปรับอากาศมาก่อน
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
หลักสูตรช่างเครื่องซักผ้า
เข้าเรียนได้ทุกระดับ
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
หลักสูตรช่างไฟฟ้าประจำบ้าน
เข้าเรียนได้ทุกระดับ
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับช่าง
เข้าเรียนได้ทุกระด
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับช่าง
เข้าเรียนได้ทุกระดับ
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
หลักสูตรการจัดการสำหรับช่าง
สำหรับเปิดร้านซ่อม
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 
 
 

โรงเรียนแสงทองอีเลคโทรนิคส์      3131/6-8 ปากซอยสุขุมวิท 101/2 ถนนสุขุมวิท  แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
โทร.  094-826-5392, 0-2399-4693, 0-2398-7306 Fax : 0-2398-7306
www.sangthong.com  e-mail : sangthong_bangna@yahoo.com