หลักสูตรที่เปิดสอน

 

หลักสูตรเครื่องขยายเสียง-
อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน

เข้าเรียนได้ทุกระดับ
รายละเอียดเพิ่มเติม

   
หลักสูตรเครื่องไฟฟ้าขนาดเล็ก
(เตารีด,พัดลม,
เครื่องปั่น ฯลฯ)
เข้าเรียนได้ทุกระดับ
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
หลักสูตรโทรทัศน์ส์ (TV,LED,LCD)
ต้องมีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานมาก่อน รายละเอียดเพิ่มเติม
 
หลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศ
ไม่มีพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ก็เรียนได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
หลักสูตรช่างเครื่องทำความเย็น
ต้องมีความรู้ด้านเครื่องปรับอากาศมาก่อน
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
หลักสูตรช่างเครื่องซักผ้า
ต้องมีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานมาก่อน
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
หลักสูตรช่างไฟฟ้าประจำบ้าน
เข้าเรียนได้ทุกระดับ
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับช่าง
เข้าเรียนได้ทุกระดับ 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับช่าง
เข้าเรียนได้ทุกระดับ
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
หลักสูตรการจัดการสำหรับช่าง
สำหรับเปิดร้านซ่อม
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 
 
 

โรงเรียนแสงทองอีเลคโทรนิคส์      3131/6-8 ปากซอยสุขุมวิท 101/2 ถนนสุขุมวิท  แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
โทร.  094-826-5392, 0-2399-4693, 0-2398-7306 Fax : 0-2398-7306
www.sangthong.com  e-mail : sangthong_bangna@yahoo.com