หลักสูตร
หลักสูตรเครื่อขยายเสียง- -อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
หลักสูตรมินิคอมโปคอมแพ็คดิสก์
หลักสูตรช่างโทรทัศน์สีขั้นต้น
หลักสูตรช่างโทรทัศน์สีขั้นสูง
หลักสูตรช่างเครื่องเล่นดีวีดี โฮมเธียเตอร์
หลักสูตรช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์) ขั้นต้น
หลักสูตรช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์) ขั้นสูง
หลักสูตรช่างแอร์ และตู้เย็น
หลักสูตรช่างซ่อมจอคอมพิวเตอร์ (CRT)
หลักสูตรช่างซ่อมจอแอลซีดี (LCD)
หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องบันทึกดีวีดี
(HDD&DVD RECORDER)
มีเครื่องมือและเครื่องฝึกภาคปฏิบัติจำนวนมาก
 การเรียนการสอน ภาคปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับ สถาบันแห่งนี้ ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดเครื่อง
สาธิตทำขึ้นเองเป็นอุปกรณ์การสอน ทำให้เรื่องยากกลายเป็น เรื่องง่าย เรียนสนุก
และเห็นการทำงานจริงของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และได้สั่งซื้อเรื่องฝึกรุ่นใหม่ ๆ เข้ามาตลอดเวลา เพื่อให้เพียงพอกับผู้เรียน เช่น เครื่องชยายเสียง เครื่องเล่น MP4 รวมทั้ง Sony Wega จอแบน เครื่องเล่นดีวีดี เครื่องคอมพิวเตอร ์รุ่นต่างๆ
แอร์-ตู้เย็น ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเครื่อง
ที่นิยม ใช้กันในตลาด เครื่องใช้ไฟฟ้า
ในการฝึกภาค ปฏิบัติจาก ของจริง จึงมั่นใจได้ว่า
เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ทันที
เครื่องฝึกมีมากกว่า 500 เครื่อง

 
ส่วนหนึ่งกับอุปกรณ์ประกอบการเรียน

 

โรงเรียนแสงทองอีเลคโทรนิคส์      3131/6-8 ปากซอยสุขุมวิท 101/2 ถนนสุขุมวิท  แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
โทร. 094-826-5392, 0-2399-4693, 0-2398-7306  Fax : 0-2398-7306
www.sangthong.com  e-mail : sangthong_bangna@yahoo.com