ผลงานและรางวัล
 

ทำไมถึงต้องเรียนที่นี้

 
เรียนวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ดีอย่างไร
  การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ยากไหม
 
แผนที่
 
ประวัติ
 
ผลงานและรางวัล
   ด้วยความตระหนักถึงความต้องการ ของตลาด
วิชาชีพโรงเรียนแสงทอ อีเลคโทรนิคส์
์ได้พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย
และมีการดำเนินการหลักสูตรใหม่ ๆ เพิ่มเติม
เพื่อให้บริการผู้เรียนที่ต้องการมีอาชีพ
และได้รับอนุญาตให้เป็น
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกับ
ความเป็นสถานบันมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพชั้นนำของประเทศโรงเรียน
แสงทองอีเลคโทรนิคส์ได้รับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ในกลุ่มโรงเรียน เอกชนมาตรา 15 (2)
หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นแห่งแรก
ของกระทรวงศึกษาธิการ

   
 

โรงเรียนแสงทองอีเลคโทรนิคส์      3131/6-8 ปากซอยสุขุมวิท 101/2 ถนนสุขุมวิท  แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
โทร. 094-826-5392, 0-2399-4693, 0-2398-7306   Fax : 0-2398-7306
www.sangthong.com  e-mail : sangthong_bangna@yahoo.com