กิจกรรมนักศึกษา
- พิธีรับประกาศนียบัตร
- เข้าเยื่ยมชมโรงงาน
- บริจาคโลหิต
- เยื่ยมชมสถานี

กิจกรรม
สังคม
- บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรี

ท่านจะได้รับประกาศนียบัตร เพื่อรับรองว่าท่านได้ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน แสงทองอีเลคโทรนิคส์ ทางโรงเรียนยังจัดกิจกรรมให้นักศึกษาเข้าเยี่ยมชม โรงงานผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำ, เยี่ยมชมสถานี โทรทัศน์ช่องต่าง ๆ นอกจากทางโรงเรียนจะเน้น เรื่องการเรียน และกิจกรรมการมีส่วนร่วมในสังคม ก็เป็นสิ่งสำคัญจึงร่วมกับทางสำนักงาน เขตในการออกบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรีให้กับ ชุมชน, คณะครูและนักศึกษาร่วมบริจาค โลหิตกับ สภากาชาดไทย


โรงงานประกอบเครื่องรับโทรทัศน์
 

โรงเรียนแสงทองอีเลคโทรนิคส์      3131/6-8 ปากซอยสุขุมวิท 101/2 ถนนสุขุมวิท  แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
โทร. 094-826-5392, 0-2399-4693, 0-2398-7306   Fax : 0-2398-7306
www.sangthong.com  e-mail : sangthong_bangna@yahoo.com