ผู้ผลิตจานดาวเทียมอันดับ1ของประเทศไทย
 
 หลักสูตรที่เปิดสอน

 

หลักสูตรเครื่องขยายเสียง-
อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน

เข้าเรียนได้ทุกระดับ
รายละเอียดเพิ่มเติม

   
หลักสูตรเครื่องไฟฟ้าขนาดเล็ก
(เตารีด,พัดลม,
เครื่องปั่น ฯลฯ)
เข้าเรียนได้ทุกระดับ
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
หลักสูตรโทรทัศน์ส์ (TV,LED,LCD)
ต้องมีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานมาก่อน รายละเอียดเพิ่มเติม
 
หลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศ
ไม่มีพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ก็เรียนได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
หลักสูตรช่างเครื่องทำความเย็น
ต้องมีความรู้ด้านเครื่องปรับอากาศมาก่อน
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
หลักสูตรช่างเครื่องซักผ้า
ต้องมีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานมาก่อน
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
หลักสูตรช่างไฟฟ้าประจำบ้าน
เข้าเรียนได้ทุกระดับ
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับช่าง
เข้าเรียนได้ทุกระดับ 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับช่าง
เข้าเรียนได้ทุกระดับ
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
หลักสูตรการจัดการสำหรับช่าง
สำหรับเปิดร้านซ่อม
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 
 
 อยากรู้รายละเอียดสมัครเรียนที่นี่  
  >>:: ระเบียบและหลักเกณฑ์การ
สมัครเรียน

>>:: หลักสูตรที่เปิดสอน/อัตราค่าเล่าเรียน
>>::
กำหนดการเปิดสอนแต่ละรุ่น
>>:: ใบสมัครจองที่เรียน
 
 

 

 
กิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมนักศึกษา รวมภาพบรรยากาศกิจกรรมของนักศึกษา สำหรับท่านที่เป็นนักศึกษาของเราจะได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนฯ ซึ่งจะจัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ในด้านแวดวงอิเล็กทรอนิกส์และการทำงาน เพื่อเป็นประสบการณ์โดยตรง โดยทางโรงเรียนฯ จะนำนักศึกษาไปเยี่ยมชมโรงงาน, เข้าดูงานในห้องส่ง, และตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนร่วม เช่น การออกให้บริการชุมชน, การจัดอบรมให้กับบริษัทชั้นนำ เป็นต้น
 
 
 
 

รวมภาพบรรยากาศ
นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

 
รวมภาพบรรยากาศ
ในงานพิธีมอบ
ประกาศนียบัตร
 
 
 
 
 
ภาพบรรยากาศการ
เข้าเยื่ยมชมห้องส่ง
 
ภาพบรรยากาศซ่อมฟรี
ณ. เคหะชุมชนบางนา
 
 
  รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

  ดาวน์โหลด
 
 
ฟิลิปส์
หนังสือ Protel พิเศษ
โซเคน  
เอเจ  
ศูนย์รวมการศึกษาและวิชาชีพ  
   
 

 

 

 

   

โรงเรียนแสงทองอีเลคโทรนิคส์      3131/6-8 ปากซอยสุขุมวิท 101/2 ถนนสุขุมวิท  แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
โทร. 094-826-5392, 0-2399-4693, 0-2398-7306   Fax : 0-2398-7306
www.sangthong.com  e-mail : sangthong_bangna@yahoo.com